Betalingen

Om soepele transacties bij ons bedrijf te bevorderen, vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Geachte belangstellende,

Vanaf 1 januari 2024 kunnen wij helaas geen contante betalingen meer accepteren vanwege recente wettelijke en bureaucratische veranderingen binnen de banksector. Wij waarderen uw begrip met betrekking tot dit onderwerp.

Om transacties te vergemakkelijken, bieden wij betaalmogelijkheden via pinbetaling en bankoverschrijvingen aan. Houd er rekening mee dat het belangrijk is om uw transactielimiet te controleren, aangezien veel banken ongeveer 4 uur verwerkingstijd nodig hebben voordat u dergelijke betalingen kunt uitvoeren.

Dank u voor uw begrip & medewerking.

Met vriendelijke groet,

Stijn Winters

Mijnduurzameauto.nl

To facilitate seamless transactions at our company, we request your attention to the following:

Dear valued customer,

Starting January 1, 2024, we are no longer able to accept cash payments due to recent legislative and bureaucratic changes within the banking industry. We appreciate your understanding regarding this matter.

To facilitate transactions, we offer payment options through credit/debit cards and bank transfers. Please be mindful of your transaction limits, as many banks require approximately 4 hours for processing before you can initiate such payments.

Thank you for your cooperation and continued support.

Best regards,

Stijn Winters

Mijnduurzameauto.nl